სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში გამართულ ქართული ღვინის ფესტივალi

GWS- ერთ-ერთი იყო იმ 8 ქართული კომპანიიდან, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში გამართულ ქართული ღვინის ფესტივალში.