მარუსია საქართველო, თბილისის ოფისი -  სამღებროს 6, მეიდანი, (ძველი თბილისი) 

 ტელ:  +995 32 220 18 78


 GWS კახეთის ღვინის საწარმო: აჩინებული, 2200 თელავი, საქართველო

 ტელ: +995 350 27 5972

 ფაქსი: +995 350 27 6051